Logo

Ing. Věra Nováčková - průvodce, mentoring, koučink

Služby zaměřuji na rodiče dětí se speciálními potřebami (Aspergerův syndrom, ADHD, vysoce/středně funkční autismus, mimořádné nadání .. nebo s podezřením na některou z diagnóz) - na rodiče dětí s „jinakostí“.

Do světa "jinakosti" mě přivedl nyní již dospělý syn s Aspergerovým syndromem, a tak z vlastní zkušenosti vím, jak je důležité, aby rodiče pamatovali i na svoji psychickou pohodu. Velkou část života jsem věnovala oblasti IT, ale potřeba zlepšit situaci doma, vztahy s těmi nejbližšími, mě dovedla k osobnímu rozvoji, ke koučování a psychoterapii.

Nabízím individuální konzultace a skupinové akce

Podporuji rodiče dětí s "jinakostí" v hledání cesty pro klidné vztahy a spokojený život jejich rodiny. Není to jednoduché, znám to z vlastní rodiny a s tou Vaší cestou Vám pomohu.

Skupinová setkání

Články

Archiv článků