Logo

Rodičovská otázka: Dokážu se měnit?

Leden 2023

Předpokladem hezkých vztahů je ochota měnit se. Zatímco ve vztahu s partnerem, když narazíme na zásadní nepřekonatelné odlišnosti hrozí rozchod, tak u dítěte nějak nemáte na vybranou. A občas to docela bolí. "Maminko, hlavně nade mnou nezlom hůl", říkala neteřinka mojí sestře, když vyplavala věc, kterou považovala za těžko akceptovatelnou.

Když jsme s tatínkem mých dětí došli k domluvě, že je čas rodinu založit, tak jsem ani v koutku mysli neměla, že by moje dítě mohlo do své dospělosti vstupovat jenom se základním vzděláním. A život mě k této osobní výzvě dovedl.
Můj syn, ačkoli inteligenčně je na tom velice dobře, tak se přes střední školu nepřenesl.
Pokoušeli jsem se přesvědčit, horem i dolem.
Vyšlapala jsem spousta speciálních úprav požadavků školy vložených do individuálního vzdělávacího plánu.
Vycházení vstříc, aby Marek školu dával, ovlivnilo chod celé rodiny.
Fakt jsme se snažili, protože pro mě i Markova tatínka bylo zcela nepřijatelné, aby náš zjevně inteligentní syn vyplňoval do kolonek formulářů Vzdělání: Základní.

A pak tu byla druhá strana, náš syn. Jako máma jsem byla svědkem Markova zjevného utrpení při každém odchodu do školy.
Viděla jsem, jak pro něj je nepřekonatelné vstát ráno do tmy.
Jak jeho tělo nedokázalo "naběhnout" a začít fungovat.
Jak obrovskou zásobu energie mu ukouslo dokončení některých úkolů.
Jak moc pozornosti ho stálo soustředit se a některé informace do hlavy opravdu uložit...
Vzpomínám na jedno zkoušení z češtiny, kdy na pochvalu paní učitelky: "Vidíš, Marku, že se to můžeš naučit" odpověděl se svojí bezelstností: "Ano, paní učitelko, ačkoliv jsem se bránil, tak se Vám povedlo, nacpat mi to do hlavy" a již odpoledne jsem šlapala kopec ke škole na neodkladnou schůzku.

Jan Ámos Komenský dělit děti podle duševních schopností na 6 skupin: Bystré, ale líné; Bystré, dělající radost; Bystré, ale vzpurné; S nedostatkem bystré mysli; S nedostatkem bystré mysli a líné; S nedostatkem bystré mysli a vzpurné. A nálepka vzpurnosti a lenosti s mým synem putovala celou školu. I já jsem často podléhala tomuto hodnocení. Matoucí pro mě totiž bylo, že někdy to šlo. Někdy to zvládl. A jindy to, co bylo včera jednoduché, se stalo nepřekonatelným.

Snažil se. Opravdu chtěl vyhovět. Ale někdy splnit očekávané vyžadovalo tolik energie, že na to jeho hezké mu už nezbylo. Markův proces přerodu, ve kterém sbíral odvahu postavit se sám za sebe, trval několik let. Semínka začala klíčit už na základní škole a ve 20 letech se rozhodl. Nyní už jsou to 3 roky, kdy je Marek oficiálně mimo školský systém a s jeho tatínkem jsme se domluvili, že ho i nadále budeme podporovat. Jako by byl na domácím vzdělávání, akorát že jeho oblast zájmu žádná vzdělávací instituce nezastřešuje.

A víte co?
Všem nám v tom je dobře.

Vím, jak těžké může být dítě přijmout ve všech jeho rozměrech a přenechat mu zodpovědnost za jeho věci. A kolik emocí s tím může být spojených.
Je to o nezměrné ochotě pro zachování hezkého vztahu s dítětem měnit sám sebe.

Archiv článků