Logo
Sebepoznávací a rozvojový kurz pro rodiče "jiných" dětí. V centru Jablíčkov na Praze 10.

Rosteme s Jinakostí: Emoce a empatický přístup

Dítě se speciálními potřebami vyžaduje empatický přístup ke specifikám a zároveň podporu pro rozvoj dovedností. Najít správnou míru podpory je náročné a situace jsou pak spojeny s emocemi - dětí i rodičů. Zveme rodiče dětí se speciálními potřebami bez ohledu na přesnou diagnózu (rodiče dětí na spektru autismu, s ADHD/ADD, s vývojovou dysfázií, s nerovnoměrným vývojem nebo s jakoukoli výjimečností, která vede rodiče k tomu, aby dítěti poskytl speciální přístup) na sebepoznávací seminář zaměřený na rozvoj empatie k dítěti a také sami k sobě.

- Jak empaticky reagovat na emoce dítěte, abychom mu byli podporou?
- Jak sám sebe dostat v náročných situacích do klidu?


V ŠESTI SETKÁNÍCH KURZU SE VE SKUPINĚ RODIČŮ "JINÝCH" DĚTÍ

Budeme seznamovat s emocemi a učit je přijímat jako přirozenou součást života a respektovat všechny jejich podoby.

Pro vlastní emoce budeme zlepšovat naši schopnost věnovat pozornost sami sobě, zastavit se, abychom dokázali svoje emoce navnímat. A nalézat strategie, které nám pomáhají emoce zvládnout a následně jim i porozumět.

Pro naše děti rozvineme dovednost reagovat na jejich emoce s pochopením. Pojmenovávat emoce tak, abychom dítěti pomohli se ve svých pocitech zorientovat. A poskytnout dítěti takovou podporu, která mu pomůže nepříjemné emoce zpracovat.

Praktické postupy a nástroje jak s emocemi pracovat doplním o teoretické informace čerpané z osobního rozvoje, psychoterapie a z moderních výchovných směrů. Podíváme se - jak a kde vznikají emoce a k čemu nám slouží, jak naše potřeby souvisí s emocemi, jak zvládat vlastní emoce, probereme složky empatické reakce, nakoukneme pod pokličku impulsivity, stresu, vzteku a další.


Kurz pro rodiče „jiných“ dětí na téma emocí a empatie organizuji opakovaně a pokaždé je jiný. Proměnlivost vytvářejí rodiče svými příběhy, které do skupiny přináší. Přispívám i zkušeností z vlastního rodičovství s již dospělým synem na spektru autismu a ADHD a neurotypickou dcerou.

Věřím, že prožívat emoce je v pořádku. Je to fyziologický proces, kterému nelze bránit. A taky, že naše emoce jsou naše a s dítětem nemají nic společného. Stejně tak emoce našeho dítěte není směrována na nás, ačkoli se to tak často může jevit. Prostě emoce jsou důležité, protože nám ukazují, co v životě potřebujeme a můžeme z toho hodně pochopit. Skamarádit se s nimi, ale vyžaduje změnu přístupu a čas. Proto je na setkáních skupiny pro mě prioritní bezpečná a laskavá atmosféra. Mohu slíbit, že Vás nikdo nebude do ničeho nutit, můžete si svobodně zvolit hloubku sebepoznání, do které se pustíte, i to, co budete sdílet s námi ostatními.


ORGANIZACE KURZU

Termíny:
7.března, 21.března, 4.dubna, 18.dubna, 2.května, 16.května 2024
Od 19 h., předpokládané ukončení 21:30

Cena:
2400,-Kč za celý cyklus šesti setkání.
Kurz se koná ve spolupráci s Rodinným a komunitním centrem Jablíčkov Praha 10
a je dotován Ministerstvem práce a sociálních věcí z programu Rodina.
V odůvodněných případech lze cenu dále snížit prostřednictvím Solidárního programu RKC Jablíčkov.

Registrace:
Přihlásit se můžete na Jablíčkov


Vyjádření rodičů „jiných“ dětí, se kterými jsem pracovala nebo pracujiArchiv článků