Logo
Sebepoznávací a rozvojový kurz pro rodiče "jiných" dětí. Osobně na Praze 10 nebo v online formě.

Obrázek: Marta Nováčková

Emoce a empatický přístup

Emoce mohou stejně rychle vzkypět jako polévka. Máme pocit, že je pohoda. Pak se objeví jedna bublinka, vzápětí druhá a během okamžiku nám polévka z hrnce přeteče. Stejně tak se může objevit vše pohlcující vztek, zaplavit nás strach nebo se připlížit tíživý smutek. Emoce nás i našeho dítěte se nás týkají obou, jsme v tom spolu.

- Jak zvládnout vlastní emoce včas rozpoznat a jak se zase dostat do klidu?
- Jak empaticky reagovat na emoce dítěte, abychom mu byli podporou?


V ŠESTI SETKÁNÍCH KURZU SE VE SKUPINĚ RODIČŮ "JINÝCH" DĚTÍ

Budeme seznamovat s emocemi a učit je přijímat jako přirozenou součást života a respektovat všechny jejich podoby.

Pro vlastní emoce budeme zlepšovat naši schopnost věnovat pozornost sami sobě, zastavit se, abychom dokázali svoje emoce navnímat. A nalézat strategie, které nám pomáhají emoce zvládnout a následně jim i porozumět.

Pro naše děti rozvineme dovednost reagovat na jejich emoce s pochopením. Pojmenovávat emoce tak, abychom dítěti pomohli se ve svých pocitech zorientovat. A poskytnout dítěti takovou podporu, která mu pomůže nepříjemné emoce zpracovat.

Praktické postupy a nástroje, jak s emocemi pracovat, doplním o teoretické informace, které čerpám z osobního rozvoje, psychoterapie a z moderních výchovných směrů.


Kurz pro rodiče „jiných“ dětí s tímto názvem dělám již počtvrté a pokaždé je jiný. Každý běh obohacuji o nové informace, které intenzivně sbírám na výcvicích a kurzech a proměnlivost vytvářejí také rodiče se svými příběhy, které do skupiny přináší. Přispívám i zkušeností z vlastního rodičovství s již dospělým synem na spektru autismu a ADHD a neurotypickou dcerou.
Témata uzpůsobuji tomu, s čím rodiče přicházejí. Nicméně již nyní mohu přislíbit, že se určitě dotkneme - jak a kde vznikají emoce a k čemu nám slouží, jak naše potřeby souvisí s emocemi, jak ustát vlastní emoce, dostat se do klidu a dítěte empaticky podpořit, nakoukneme pod pokličku impulsivity, stresu, vzteku a další.

Prožívat emoce je v pořádku. Je to fyziologický proces, kterému nelze bránit. Sama se učím, že skrývání emocí (spolknutí pocitu, zametení pod koberec) ničemu nepomáhá. A taky, že naše emoce jsou naše a s dítětem nemají nic společného. Stejně tak emoce našeho dítěte není směrována na nás, ačkoli se to tak často může jevit. Prostě emoce jsou důležité, protože nám ukazují, co v životě potřebujeme a můžeme z toho hodně pochopit. Skamarádit se s nimi, ale vyžaduje změnu přístupu a čas. Proto je na setkáních skupiny pro mě prioritní bezpečná a laskavá atmosféra. Mohu slíbit, že Vás nikdo nebude do ničeho nutit, můžete si svobodně zvolit hloubku sebepoznání, do které se pustíte, i to, co budete sdílet s námi ostatními.


ORGANIZACE KURZU

OSOBNÍ SETKÁVÁNÍ:
Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov, Počernická 524/64, Praha 10
Termíny:
2.března, 16.března, 30.března, 27.dubna, 11.května, 25.května 2023. Od 18:45 h., předpokládané ukončení 21:15 h.
Cena:
2000,-Kč za celý cyklus šesti setkání.
Kurz se koná ve spolupráci s Rodinným a komunitním centrem Jablíčkov Praha 10
a je dotován Ministerstvem práce a sociálních věcí z programu Rodina.
V odůvodněných případech lze cenu dále snížit prostřednictvím Solidárního programu RKC Jablíčkov.
Registrace:
Přihlásit se můžete na Jablíčkov


ONLINE SETKÁVÁNÍ:
Přes platformu Skype.
Termíny:
20.února, 13.března, 3.dubna, 24.dubna, 15.května, 5.června 2023. Od 18 h., předpokládané ukončení 20:30 h.
Cena:
2000,-Kč za celý cyklus šesti setkání.
Kurz se koná ve spolupráci s Rodinným a kulturním centrem Nová Trojka Praha 3
a je podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Registrace:
Pro přihlášení mě kontaktujte na info@veranovackova.cz


Sebepoznávací seminář je určen pro rodiče dětí se speciálními potřebami bez ohledu na přesnou diagnózu (např. rodiče dětí na spektru autismu, s ADHD/ADD, s nerovnoměrným vývojem, s mimořádným nadáním nebo s jakoukoli výjimečností, která vede rodiče k tomu, aby dítěti poskytl speciální přístup).


----------
VYJÁDŘENÍ JEDNÉ MAMINKY K JARNÍMU CYKLU SEMINÁŘŮ

Co bylo fajn na semináři?
Pro mě to byl vždy příjemně strávený čas, který velice rychle utekl. Po příchodu domů jsem byla klidná a ocenila, jaké úžasné děti mám. Samozřejmě člověk řeší, sdílí a vnímá i "problémy" ostatních, takže se třeba chvíli necítí dobře, ale zase získává odstup a nadhled ke svým vlastním "problémům". Důležitý pro mě byl čas na poznání sebe sama i skrze ostatní a také sdělení, že je nutné s úpravami začít u sebe. Poznávala jsem hranice, přes které není dobré chodit, a možnost pomoci dětem skrze pomoc poskytnutou sobě.

Seminář byl pro mě velice přínosný z mnoha důvodů:
Člověk vidí, že se svými problémy není sám a má možnost sdílení.
Jedná se o uzavřenou skupinu, která nabízí možnost lépe se poznat, a tím být i otevřenější.
Témata jsou přizpůsobována a není předáváno pouze něco, co by bylo předem napapouškované a použilo by se pro každého úplně stejně, aniž by to pro něj bylo dobré.
Předvýběr věcí k tématu, které jsou považovány za důležité, dostanete na papíře domů.
Je poskytován oddechový čas v případě potřeby.
Každému, kdo má zájem, je poskytnut prostor k vyjádření a reakcím, naopak, pokud člověk mluvit nechce, nemusí.
Ne vždy člověk hned dostane odpověď na otázku, ale vše je o hledání a zároveň to člověku umožňuje mít pocit, že si k odpovědi dojde sám, neboť poté, co svůj problém zformuluje, často vidí i odpověď.

A ještě něco z toho, co se mi u Tebe obzvlášť líbilo nebo mě zaujalo:
Nepředstíráš, že víš vše a nezapomínáš říct, že to je tvoje zkušenost. Jednou jsi sdílela pocit, že jsi vlastně také nejistá (před každým seminářem), čímž je pro mě zase snazší být otevřenější.
Máš citlivé vedení, podporuješ, ale pokud si myslíš, že by něco mělo být jinak a že je to velmi důležité, tak se nebojíš oponovat.
Téma, na které by šlo dlouho nadávat (školský systém) jsi jednou sice utnula, ale slušně, a podruhé jsi ho částečně v rámci sdílení emocí nechala, ale hlídala jsi, aby se nezvrhlo v pouhé negativní emoce.

Takže Ti moc děkuji za tento seminář a také zmínky o emocionálním kontu (a možnostech vkladů), kotvě a vnitřním dítěti, ale i o schémátku z KBT (myšlenky - emoce - tělesné reakce - chování) a mnoha dalších věcech.
Bude to běh na dlouhou trať, aby člověk pořád nepádil po dálnici ;-), ale už kvůli dětem to stojí za to.

Lucka, červen 2022


Další vyjádření rodičů „jiných“ dětí, se kterými jsem pracovala nebo pracujiArchiv článků