Logo

Služby

Věřím, že největší smysl a radost v životě nám dávají vztahy s těmi nejbližšími, s vlastní rodinou. "Jinakost" v jakékoli podobě do rodiny vnáší odlišné prvky, u kterých nezbývá než je pochopit a přijmout. Zároveň je nutné hledat dostupné a reálné cesty, jak různé pohledy a požadavky sladit, aby vyhovovaly všem členům rodiny a co nejméně narušovaly vzájemné soužití a spokojenost v rodině. Pomáhá nám k tomu vzájemné poznávání.

Pojďme se společně učit:
- Přijímat naše dítě i s tím, co bychom možná chtěli trochu jinak.
- Vzájemně komunikovat s empatii a respektem k druhému i sobě.
- Budovat naši důvěru ve schopnosti dítěte a předávat mu zodpovědnost.
- Posilovat naši odvahu hledat pro dítě neprošlapané cesty a tím ho podporovat v jeho jedinečnosti.
- A i v každodenní shonu najít čas na sebe.


INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

.. protože situace jsou někdy natolik složité, že potřebujeme nadhled pro jejich rozpletení

Osobně nebo online pro toho, kdo dává přednost individuálnímu setkání.KURZY / SEMINÁŘE / SETKÁNÍ

.. protože schopnost poradit si s emocemi je nezbytná pro pohodu osobní i v celé rodině

Kurz pro rodiče, kteří si uvědomují, že jejich emocionální rozpoložení se na dítě přenáší
a podpořit dítě v jeho pocitových bouřích mohou jedině, když jsou sami v klidu.


.. protože druzí nám mohou být inspirací a vzájemně si dáváme pochopení

Pokračující skupina pro rodiče, který absolvovali základní kurz Emoce a empatický přístup.
Přijďte si pro inspiraci přes zkušenosti ostatních rodičů, podporu ke změně a podněty k sebepoznání.


Vyjádření rodičů „jiných“ dětí, se kterými jsem pracovala nebo pracuji