Logo
Konzultace poskytuji v rodinném centru na Praze 10 a na Praze 3 nebo Online.

Individuální konzultace

Jako rodiče vytváříme jakési rozhraní mezi tím, co naše „jiné“ dítě potřebuje a čeho je schopno a mezi okolním světem.

Stávají se z nás
- pozorovatelé, abychom dokázali vypátrat možné příčiny, když je dítě nespokojené a co naopak vede k jeho pohodě;
- obhájci, kdy ve škole, na veřejnosti i v rodině vysvětlujeme možnosti a omezení dítěte;
- inovátoři, kteří od specialistů nosí informace a doporučení a pokoušíme se je v rodině uvést v život;
- experimentátoři, když s nadějí zkoušíme nové přístupy ...

Jsou to velice náročné role. A já se snažím svými službami rodiče v těchto rolích podporovat.

V konzultacích používám koučovací přístup, kdy pomocí zvídavých otázek pomáhám rodičům podrobněji prozkoumat danou situaci s cílem podívat se na ni ze všech stran a najít takové řešení, které bude přesně pasovat pro možnosti dané rodiny. Někdy ode mě rodiče chtějí vědět, jak bych se zachovala v dané situaci, případně jaká je moje zkušenost. A protože je můj syn už dospělý, tak rodičům mohu dát i informaci, jak se naše řešení osvědčilo v čase.

KDE:
Osobně (v rodinných centrem v Praze) nebo Online

ZA KOLIK:
Díky možnosti čerpat z dotačních titulů center nabízím rodičům několik setkání za dotovanou cenu 200,- Kč/hod.
Po vyčerpání dotačních možností je cena 900,- Kč/hod.


Vyjádření rodičů „jiných“ dětí, se kterými jsem pracovala nebo pracujiArchiv článků