Logo

Energetická bilance činností

Červenec 2021

Pro děti s odlišností je důležité sledovat činnosti i z pohledu, jak jsou na tom energeticky. Mají větší sklon k unavitelnosti a pak může následovat nějaké vygradované chování. U našich dětí energetickou bilanci sledujeme, ale uděláme si čas podívat se i na sebe?

Pro sebe si činnosti rozděluji do 4 skupin.

- Pro kompletnost dělení začnu činnostmi, které dělat nemůžu. Nedokážu. Jsou mimo moje dovednosti a schopnosti. Někteří lidé je dělají, ale já nemohu. … Činnosti PRO MĚ NEREÁLNÉ.

- Činnosti, pro které mám schopnosti, znalosti a dovednosti, ale tak nějak jakoby drhnou. Svůj um musím vyšponovat na maximum, abych danou věc dokázala udělat. Hrozí, že takové činnosti nedokážu dokončit a když už se to podaří, tak otřu zpocené čelo a někde v hlavě si uložím zkušenost, že si příště pořádně rozmyslím, jestli do toho půjdu. Výdej energie není adekvátní výsledku. …. Činnosti NIČEMNÉ.

- Činnosti, které dělám někdy s větším úsilím a někdy snadněji. Jsou to činnosti, u kterých vnímám jako důležité, abych je udělala. Někdy to vyžadují okolnosti a jindy sama chci danou věc udělat. Odměnou pro výdej energie je finální produkt dané činnosti. … Činnosti PRO VÝSLEDEK.

- Činnosti, které tak nějak samy jdou. Lehce plynou. Když se objeví zádrhel, tak se po chvilce snažení podaří vyřešit. Některá etapa je náročnější a jiná skvělejší, ale všechny jsou zajímavé. U těchto činností jinak plyne čas a jako by se u těchto činností moje „baterka“ sama doplňovala. …Činnosti NABÍJEJÍCÍ.

Jak to mám já?

Plnění úkolů a snažení se o nereálné věci, abych vyhověla a naplnila očekávání ostatních se odrazily tak, že jsem dokázala vnímat svoje pocity jako přes síto, jenom ty výrazné. Radost přicházela, když jsem dokončila nějakou činnost a mohla jsem se ohlédnout a sama sebe pochválit, že je hotovo. Většina dne zaplňovaly činnosti Pro výsledek.

V mém životě bylo poměrně i dlouhé období, kdy se činnosti nabíjející vůbec nevyskytovaly. Tohle období bylo protknuté depresí, smutkem a myšlenkami na konec.

Poslední roky se učím jemnosti a větší citlivosti vnímání. A najednou do mého života vstupují činnosti, u kterých se uvnitř jakoby tetelím. V hlavě mi nelítá spousta příkazů a upozornění, co musím a jak mám přidat, ale pozornost je plně soustředěná na danou činnost. Je to pro mě nová dovednost, která stojí za učení a pozorování.

Umíte si vyhradit čas na Nabíjející činnosti? Dovolíte si to?

Články

Archiv článků